KELAS IX SMT GENAP (2.1)

KELAS                           : IX

SEMESTER                    : GENAP

KOMPETENSI DASAR  : 2.1. Bercerita tentang peristiwa aktual

Ketrampilan                   :  Membaca

Gambar

A.        Wacanen kanthi lafal lan intonasi kang bener tuladha pawarta ing ngisor iki !

 Ngamanake arus mudhik lan balik

            Kaya padatan saben nyedhaki dina lebaran wong-wong sing padha nglembara racak ngelengak mudhik utawa bali / tilik menyang desane sakawit. Gagandhengan anane krisis moneter kang mahanani rusgan kebutuhan ngalami kaundhakan sing ora mekakat, saenggo kahanana kaya mengkono uga nggawa pengaruh tumrap kang padha mudhik. Nanging pamarintah lumantar industri kang gegayutan uga kudu mikirake supaya arus mudhik sarta arus balik mau bisa lancer, aman lan nyaman sarana nyedhiake kendharaan transportasi darat, gegana lan lautkang nyukupi.

Nalika rapat “dengar pendapat” klawan DPRD I Jateng, Ka Kanwil Dephub Jateng Ir. Erlan Prasetya ngendikakake, menawa para penumpang sing nggunakake jasa angkutan bus ing Lebaran taun iki mundhak 15 persen. Mula kanggo nyukupi sarana angkutan Lebaran 1998 iki, mligine tumrap pemudhik asal Jateng, wis disiapake bus 4.572. armada kasebut kaajab bisa ngladeni penumpang trayek antar propinsi sarta kota ing sajroning propinsi. Ing antarane bus-bus saka PPD (95), DAMRI (50), pariwisata (90), sarta bus trayek alihan (100).

Kanthi asumsi sedina 115 rit lan saben bus duwe kapasitas 50, sedina ngangkut wong 262.890.

Lumakune bus-bus angkutan Lebaran mau diwiwiti 23 Januari tumeka 7 Februari. Beda karo sepur (kereta api) Lebaran sing kawiwitan H-20 tumeka H+20, utawa kawiwitan 9 Januari.

Kanggo ngantisipasi padhete penumpang, pihak PJKA malah menehi diskon marang masyarakat kang  migunakake jasa angkutan sepur.  Yaiku tumrap penumpang H-20 nganti H-16 sarta H+16 nganti H+20 entuk potongan 20 persen. Tumrap penumpang ing dina H-15 nganti H-11 sarta H+10 tumeka H+15 oleh potongan 15 persen. Nuli penumpang ing dina H-10 nganti H-4 apadene ing dina H+5 tumeka H+9 entuk potongan 10 persen.

Para penumpang Lebaran sing migunakake sepur ing taun iki kaduga bakal mundhak 7,5 persen. Ewasemono para warga masyarakat ora usah kuwatir. Awit ing stasiun KA Semarang kasadhiyakake 51 sepur kanthi kapasitas lungguh 3.858. Iki kanggo tujuwan Semarang-Jakarta lan Semarang-Sala. Kejaba kuwi, ing Stasiun Tegal dicepaki 8 sepur K3 sing kapasitas papan lungguhe 848, kanthi tujuan Jakarta. Ing Stasiun Purwokerto ana 14 sepur sing bisa momot 1.094 papan lungguh. Banjur ing Stasiun Kutoarjo wis disedhiyakake 44 sepur kanthi papan lungguh sing kapasitase 4.286. Lan ing Stasiun Balapan Sala ana 50 sepur kanthi 8 KA rangkaian sing kapasitas papan lungguhe 4.348.

Diterangake dening Ka. Kanwil Dephub Jateng, yen kanggo nyukupi kebutuhan akehe penumpang mengko, ing saben stasiun uga wis nyiapake sepur-sepur penumpang tambahan kaping 6. Yaiku tambahan rit ing Stasiun Tawang lan Poncol (Semarang), sarta ing Stasiun Balapan Sala.

Sauntara kuwi, kanggo para calon penumpang Lebaran kang nggunakake jasa angkutan laut uga wis disedhiyakake 22 Call (pemberangkatan) saka Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapasitas sing ana kanthi 22.950 papan lungguh. Ing Lebaran taun iki manut petungan wong-wong sing nggunakake jasa angkutan laut mundhak 10 persen. Dene kanggo jasa angkutan gegana, penumpang Lebaran iki kira-kira mundhak 5 persen.

Supaya arus lalu lintas Lebaran ing Jakarta bisa lancar, tumrap kendharaan pribadi sing saka wetan tumuju mangulon (Jakarta lan Jabar) ora entuk utawa “dilarang” liwat jalur Pantura (Pantai Utara). Larangan kasebut katindakake wiwit 4 – 5 dina sadurunge dina Lebaran. Mula arus saka Semarang diprayogakake liwat jalur tengah (Semarang-Bawen-Temanggung-Wonosobo-Purwokerto lan sapiturute). Sing saka Kendal bisa liwat (Waleri-Sukoharjo-Parakan-Wonosobo-Purwokert lan sapiturute). Dene sing saka Sala utawa Yogya bisa langsung liwat jalur Kidul.

Kabesut sawetara : saka Jawa Anyar No: 40 Th III/1998.

B.        Ucapna tembung – tembung ing ngisor iki kanthi lafal kang bener !

 1. nglembara
 2. racake
 3. ngelengake
 4. gegandhengan
 5. reregan
 6. mligine
 7. gegana
 8. gegayutan
 9. ora mekakat
 10. transportasi

C.        Wangsulana pitakhon – pitakhon ing ngisor iki !

 1. Apa racake kang ditindakake dening wong-wong sing padha nglembara yen nyedhaki dina lebaran ?
 2. Apa kang ditindakake dening Dep Perhubungan kanggo nyukupi sarana angkutan lebaran taun 1998 tumrap pemudhik asal Jateng ?
 3. Jlentrehna partisipasi pihak PJKA kanggo ngantisipasi padhete penumpang ?
 4. Ing stasiun ngendi wae kang wis ngepai sepur-sepur tambahan ?
 5. Sapa asmane Ka Kanwil Dep Perhubungan nalika taun 1998 ?
 6. Ing stasiun ngendi kang uga wis nyekapi tambahan rit ?
 7. Pirang persen undhak-undhakane kang migunakake jasa angkutan darat, laut lan gegana, jlentrehna ?
 8. Kepriye aturane arus lalu lintas tumrap kendharaan pribadi kang tumuju menyang Jakarta lan Jabar ?
Iklan
By Wahyudi, S.S

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s