KELAS 8 SMT GASAL (3)

KELAS                   : VIII

SEMESTER            : GASAL

Ketrampilan            :     Menulis.

 

Kompetensi Dasar   :     1. Menulis tentang ketrampilan hidup dalam berbagai ragam bahasa Jawa.

Gambar 

 

 

Tuladhane  :

 

 Ngriyas Cowek

 

            Piranti pawon kang arane cowek, kang biasane mung kanggo nyambel iki, pranyata bias dadi rerenggan omah kang edi peni. Mesthi wae sauger gelem kreatif sethithik, umpamane kanthi nggambari utawa ngriyas nganggo bahan-bahan liyane.

            Ing kalodhangan iki bakal nyoba nyuguhake kepriye carane ngriyas cowek-cowek mau saengga bias nambahi swasana artistic ing ruangan omah.

 

ALAT KANG DIBUTUHAKE

 

Cowek saka lemah, potlot, cet kayu warna-warna, kwas lan kawat.

            CARANE NGGAWE

             Jroning nggambar cowek bias ditindakake rong macem yakuwi ing lumahe utawa gegere cowek. Lumahe cowek, kang mujudake bidhang cekung bias kanggo nggambari panorama jarak jauh, upamane pemandhangan padesan utawa swasana gedhung-gedhung bertingkat ing tengah kutha. Dene gegere cowek kang mujudake bidhang cembung luwih pas digambari gambar jarak dekat kaya kembang, kupu lsp.

             CARANE NGGAWE

             Kawitan cowek dicet dhasaran, kaya yen langit wernane biru tuwa, pesisir warnane biru nom utawa kuning lsp. Sabanjure diterusake gambar-gambar intine upamane sawah, wong tani, wit klapa, gunung, gedhong-gedhong lsp. Yen ragu-ragu diseket dhisik nganggo potlot lagi diklir.

            Dene yen arep nglukis gegere cowek ora perlu didhasari nanging bisa langsung disket gambar-gambar kang dikarepake, upama kembang srengenge utawa kembang mawar kang lagi mekrok.

            Kanthi mangkono ategese pakaryan nglukis cowek iki wis rampung, saiki mung kari menehi lungguhan utawa sanggan supaya bisa dilungguhake ing ndhuwur meja / bupet. Alat dhudhukan iki bisa nggawe dhewe saka triplek / kerdhus utawa tuku dadi uga ana. Dene yenpengin ditempelake ing tembok prelu menehi gapitan kawat silang kang salah siji kawate ditekuk dadi canthelan (delengen gambar). Pucuk-pucuk kawat iki ditekuk sethithik saengga nggapit lambene cowek. Kanthi mangkono cowek ora bisa ceblok!.

 COWEK GANTUNG

             Sauntara kuwi yen pengin nyawang kaendhahan lukisan cowek perangan gegere saliyane ditempelake ing tembok lan lungguhan ing bupet, cowek iki uga bisa digantung. Kanthi mangkono mesisan bisa dimanfaatake minangka wadhah tandhuran (pot).

            Ing kene cowek hias mau mung kari menehi tali plastik gantungan kang disilang ing ngisore utawa mubeng ing sangisore lambene cowek.

            Tali plastic becike dipilihake sing cocog wernanne karo wernane dekorasi cowek amrih katon luwih selaras lan menarik.

Wasana sugeng nyoba.

 

 

Kapethik Saka : Panjebar Semangat

 

 

Gladhen

 

            1.     Tulisen siji bae jinising ketrampilan sing wis tau kotindakake / utawa kongerteni nganggo

                    basa ngoko !

Iklan
By Wahyudi, S.S

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s